Thrive.png
Nguyễn Quang Hoàng

Nguyễn Quang Hoàng

Admin

2 months ago

👀 Chào Mừng Bạn Tới Với Cộng Đồng Glorify Việt Nam

👀 Vui lòng tuân theo các quy tắc này trước khi bạn đăng bất cứ thứ gì lên kênh 👇

✅ Hãy tử tế. Tránh nói tục tĩu. Tất cả chúng ta đều là những con người bình đẳng.

✅ Giữ cho bài đăng của bạn đơn giản và rõ ràng

✅ Chúng tôi không cung cấp hỗ trợ về các tùy chỉnh

 

👉 Chỉ hỏi nếu bạn đã đáp ứng tất cả các kiểm tra trên. 😊

⏳ Để được hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng liên hệ với bộ phận trợ giúp của chúng tôi tại: https://glorify.vn/ho-tro

10 views
0 comment